• Kolano skoczka

Kolano skoczka

Potoczna nazwa entezopatii więzadła rzepki, czyli zmian powstających w wyniku przeciążenia wierzchołka rzepki lub zmian zwyrodnieniowych w jej obrębie. Kolano skoczka najczęściej spowodowane jest nadmiernym uprawianiem sportu lub przeciążenia kolana. Pojawia się wówczas ból i trudności z wykonywaniem niektórych ruchów podczas chodzenia.

Metody leczenia
Leczenie fizjoterapeutyczne:

Inne metody: