• Dyskopatia

W literaturze podmiotu dyskopatią określa się zespół objawów występujących w obrębie dysku międzykręgowego, z towarzyszącym uszkodzeniem struktur łącznotkankowych.  Najczęściej występuje w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i jest najczęstszą przyczyną bólu w tym obszarze kręgosłupa. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z centralnie ułożonego jądra miażdżystego i obwodowo położonego pierścienia włóknistego oraz warstwy chrząstki, która oddziela go od trzonu kręgu. Jądro miażdżyste wypełnione jest żelem, który składa się głownie z wody (70-90% w zależności od wieku) i występuje w centrum każdego krążka międzykręgowego. Jądro miażdżyste zapewnia kręgosłupowi elastyczność, amortyzacje oraz umożliwia przenoszenie dużych obciążeń. Natomiast pierścień włóknisty ma za zadanie ochraniać jądro, zabezpieczając go przed uwypukleniem w  kierunku kanału kręgowego.

Główną przyczyną dyskopatii jest nadmierne obciążanie kręgosłupa oraz przebywanie w długotrwałych i nieprawidłowych pozycjach kręgosłupa, które zaburzają trofikę i odżywienie krążka międzykręgowego.

Do przyczyn powstawania dyskopatii zalicza się ponadto:

  • nieprawidłowe wzorce ruchowe,
  • wady postawy ciała – nierównowaga i dysbalans mięśniowy powoduje różnicę w obciążaniu struktur krążka międzykręgowego powodując stopniowe odwodnienie oraz zmiany degeneracyjne dysku;,
  • nagły uraz lub przeciążenia, które przewyższają wytrzymałość struktur krążka międzykręgowego np. nieprawidłowa ergonomia pracy kręgosłupa np. na siłowni;,
  • niedostatek aktywności fizycznej – krążki międzykręgowe nie posiadają naczyń krwionośnych i odżywiają się jedynie podczas ich ruchu,
  • nadwaga i otyłość
  • predyspozycje genetyczne – niektóre osoby mają słabsze włókna kolagenowe, które wchodzą w skład pierścienia włóknistego

Główną przyczyną dolegliwości bólowych w chorobie dyskopatycznej jest przemieszczenie jądra miażdżystego na skutek uszkodzenia struktur budowy pierścienia włóknistego. Promieniujący lub miejscowy ból w obrębie kręgosłupa spowodowany jest uciskiem na korzenie nerwowe lub rdzeń kręgowy elementów krążka międzykręgowego, którym mogą towarzyszyć deficyty neurologiczne.

Najczęstszymi objawami dyskopatii są:

bóle okolic przykręgosłupowych,

promieniujący ból do kończyn,

zaburzenia czucia powierzchownego,

deficyty ruchowe,

osłabienie siły mięśniowej oraz zaniki mięśniowe.

Uszkodzenia w obrębie krążka międzykręgowego można podzielić na poszczególne etapy:

  1. Degeneracja – na skutek dużych obciążeń kręgosłupa dochodzi do powolnych zmian w strukturze dysków w postaci uszkadzania kolejnych warstw pierścienia włóknistego.
  2. Protruzja – nazywane przez lekarzy wypukliną, wysunięcie się jądra miażdżystego bez pełnego przerwania pierścienia włóknistego.
  3. Ekstruzja – nazywane popularnie przepukliną, dochodzi do pełnego przerwania pierścienia włóknistego i skutkuje to wysunięciem jądra miażdżystego, który wciąż pozostaje w kontakcie z krążkiem.

4. Sekwestracja – jądro miażdżyste ulega całkowitej separacji od krążka  na skutek rozerwania ścian pierścienia włóknistego