• Ostroga piętowa- czym jest i jak ją leczyć.

Jedną z wielu jednostek chorobowych występujących w obrębie stopy jest ostroga piętowa, czyli narośl kostna powstająca w okolicy guza piętowego. Patogeneza wyżej wymienionej dolegliwości nie jest do końca znana. Jednakże wiadomo, że czynnikami sprzyjającymi chorobie jest m.in. praca stojąca, nadwaga, wiek, intensywne uprawianie sportu oraz źle dopasowane i niewygodne obuwie.

Do klasycznych objawów ostrogi piętowej zaliczamy przede wszystkim rozwojowy, a następnie znacznie nasilający się ból w dolno-przyśrodkowej części pięty, który narasta głównie po długotrwałym chodzeniu, a potem zamienia się w ból spoczynkowy. Leczenie ostrogi piętowej jest procesem długotrwałym i wymaga wyedukowania pacjenta w metody profilaktyczne. Należy przede wszystkim wyeliminować czynniki, które sprzyjają powstaniu tej dolegliwości pamiętając, że jest to jednostka, która lubi powracać .Odpowiednie leczenie z pewnością polepszy komfort życia pacjenta, a także wpłynie na polepszenie aktywności zawodowej i społecznej, która często jest obniżona.

Fizykoterapia odgrywa istotną rolę w przypadku ostrogi piętowej i jest leczeniem zachowawczym, w którym wykorzystuje się zabiegi fizykoterapeutyczne, m.in. ultradźwięki, laseroterapię niskoenergetyczną i falę uderzeniową. Uzasadnione jest również stosowanie wkładek ortopedycznych, które odciążają bolesne punkty. Metody fizjoterapii pobudzają i ulepszają mechanizmy samoobrony i uzdrawiają organizm. Należy pamiętać, że metody te nie wywierają wpływu na przyczyny choroby, lecz mobilizują organizm do walki z nią. Działają objawowo, a na ich skutki terapeutyczne potrzeba czasu.

Mnóstwo badań wykazało, że zabiegi fizykoterapii spełniają swoją rolę w leczeniu zachowawczym. Przede wszystkim zmniejszają dolegliwości bólowe związane z ostrogą piętową, co za tym idzie poprawiają komfort życia. Prowadzą również do zmniejszenia lub całkowitego zaprzestania stosowania leków przeciwbólowych i maści NLPZ.