• Terapia manualna

Medycyna manualna

Terapia manualna

Jest to leczenie, w którym terapeuta, wykorzystując odpowiednie chwyty i manipulacje, stosuje specjalistyczne techniki diagnostyczno-lecznicze nakierowane na wykrywanie i leczenie zaburzeń w obrębie stawów, więzadeł, mięśni oraz wzorców postawy, wzorców ruchowych i oddechowych.

Dzięki niej możliwe jest dokładne określenie patologii narządu ruchu oraz wprowadzenie odpowiedniego leczenia.

Terapię manualną zaleca się najczęściej w następujących zaburzeniach czynności narządu ruchu:

  • zmniejszenie/ograniczenie zakresu ruchu (np. na tle zmian przeciążeniowych, zwyrodnieniowych lub urazowych),
  • tzw. zablokowanie stawowe związane z dolegliwościami bólowymi w trakcie ruchu lub/i w spoczynku oraz zmienionym oporem stawowo-tkankowym pod koniec zakresu ruchu,
  • w stanach nieprawidłowego „ustawienia” stawu,
  • w dysfunkcjach mięśniowych i powięziowych,
  • w zaburzeniach postawy ciała.

Terapia manualna wykorzystywana jest również w celu zapobiegania nieprawidłowemu „ustawieniu” stawu.